Centrum Zdrowia Psychicznego Dromader

Udzielamy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności psychiatrycznych usług lecznictwa stacjonarnego i ambolutaryjnego, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych. Spełniamy wymogi nowoczesnego lecznictwa, tworzymy ściśle zintegrowaną strukturę, w której leczenie w zakresie psychiatrii, uzależnień i opieki nad osobami nieuleczelnie chorymi odbywa się poprzez całodobową opiekę medyczną i oddziały.